• <embed id="KRSUe"><tfoot id="KRSUe"></tfoot></embed>

    <button id="KRSUe"><acronym id="KRSUe"><area id="KRSUe"><source id="KRSUe"><label id="KRSUe"><span id="KRSUe"><source id="KRSUe"><dl id="KRSUe"><kbd id="KRSUe"></kbd></dl><output id="KRSUe"></output><keygen id="KRSUe"></keygen></source><link id="KRSUe"></link></span></label></source></area></acronym><progress id="KRSUe"></progress><noscript id="KRSUe"></noscript></button><del id="KRSUe"></del><object id="KRSUe"><td id="KRSUe"><em id="KRSUe"><map id="KRSUe"><aside id="KRSUe"><acronym id="KRSUe"></acronym><p id="KRSUe"></p></aside></map></em></td></object><var id="KRSUe"><address id="KRSUe"><dt id="KRSUe"><noframes id="KRSUe"><figcaption id="KRSUe"></figcaption>

    • <embed id="KRSUe"><style id="KRSUe"><p id="KRSUe"><address id="KRSUe"></address><thead id="KRSUe"><form id="KRSUe"></form></thead><tfoot id="KRSUe"></tfoot></p></style><video id="KRSUe"></video><video id="KRSUe"></video><rp id="KRSUe"><cite id="KRSUe"><dl id="KRSUe"><i id="KRSUe"><optgroup id="KRSUe"></optgroup></i></dl></cite></rp><small id="KRSUe"></small><strike id="KRSUe"></strike></embed><meter id="KRSUe"><p id="KRSUe"><ol id="KRSUe"><audio id="KRSUe"></audio></ol></p></meter>

      首页 股票学校 股票入门 选股 买入 看盘 跟庄 短线 炒股技巧 技术指标 k线图 MACD 均线 成交量 股票书籍 股票视频 网站导航

     股票在线 > 股票学校 > 股票术语 > 正文

     预埋单

         股市交易中的"预埋单"就是预先估计好一个买卖价,提前填好后,先行递交给证券营业部的交易单.股市里对此种买卖有个形象的比喻:卖在高位的叫"挂篮子";买在低位的叫"埋地雷".

     比如你有100手某股票,现在价格是10块,那么你就可以预埋,10.1元20手,10.2元20手。。。等等,这样你随时可以按你设定好的价格点一下把你的股票卖出去,而不用到时再手忙脚乱的填价格,数量。买入同理,如果某只股票的价格是10元,你认为它最低跌到9.6-9.7元起稳,那么,你可以预埋9.65元50手,9.6元 50手等等

      什么是"预埋单"

      首先,预埋单是证券买卖中的一种下单(委托交易)方式。绝大多数在证券交易所进行证券买卖的人其实都不能直接参与交易,而是委托具有会员资格的券商进行。每笔操作,投资者都要向券商提供买入品种,价格等信息,即称为下单,券商再